THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  • Lớp học vào các buổi tối Thứ 2 – 4 – 6 trong tuần bắt đầu từ 18g00 – 20h45. (ArcGIS Căn bản)
  •  Lớp học vào các buổi tối Thứ 3 – 5 – 7 trong tuần bắt đầu từ 18g00 – 20h45. (ArcGIS Nâng cao)
  • Thời lượng học: 10 buổi. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học trong vòng 02 tuần sau khi thi cuối khóa.

Thành tựu

26

năm phát triển

42

khách hàng

78

dự án

278

đề tài NCKH

Giải pháp cho chính quyền

Quản lý hạ tầng kỹ thuật

Cảnh báo ngập

Giải pháp cho doanh nghiệp

Quản lý hệ thống điện trung hạ thế

Quản lý hệ thống thoát nước

 

Nhân sự

100

nhân sự

2

giáo sư

30

tiến sĩ

50

thạc sĩ

Khách hàng

CTY CP Cấp nước Nhà Bè

VNPT Bình Dương

CTY CP Cấp nước Tân Hòa

VNPT Bình Phước

CTY CP Cấp Nước Chợ Lớn

VNPT Bình Thuận

Cấp nước Vĩnh Long

 

Cấp nước Vĩnh Long

VNPT Hồ Chí Minh

GENCO3 

EVN HCMC

EVN HCMC