Author Archives: Tho Phạm

HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH                        ĐVT: VNĐ Chi phí thuê dịch vụ STT Nội dung kinh phí ĐVT Số lượng Đơn giá/Tháng Thành tiền 1 Phần mềm Quản lý báo cáo tài chính Tháng 12 52.300.000 627.600.000 2 Chi phí thuê máy ảo Tháng 12 11.070.833 132.850.000 Cộng       […]

Chương trình Đào Tạo Ngắn Hạn

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đào tạo về GIS cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS). Hiện nay, Trung tâm DITAGIS đang đẩy mạnh việc đào tạo các lớp ngắn hạn về GIS. Các lớp chuyên […]

Giới thiệu môn học ArcGIS căn bản

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC   “ArcGIS CĂN BẢN”   A.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, tiến trình phát triển GIS, các thành phần của GIS, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, ứng dụng GIS trong lĩnh vực cấp nước. […]

Giới thiệu môn học ArcGIS nâng cao

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC “ARCGIS NÂNG CAO”   A.  GIỚI THIỆU MÔN HỌC Giới thiệu, hướng dẫn phương pháp xây dựng Geodatabase. Học viên sẽ cài đặt Geodatabase theo mô hình cá nhân và đa người dùng. Ngoài ra, học viên còn tiếp cận phân tích mạng, phân tích 3D, nội […]

Thông báo chiêu sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     […]

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Trong những năm vừa qua, Quy hoạch xây dựng (QHXD) đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam, với những chỉ số thống kê về kinh […]