BIM VÀ GIS – SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

BIM (Mô hình hóa thông tin tòa nhà) và GIS (Hệ thống thông tin địa lý) là hai công nghệ quan trọng, mà việc tích hợp có thể mang lại kết quả mẫu mực cho xây dựng kỹ thuật số.
I. BIM và GIS.
– BIM cung cấp hình ảnh 3D chi tiết và khả năng tổ chức khối lượng dữ liệu khổng lồ liên quan đến các tòa nhà, GIS có khả năng tùy chỉnh cao, được trang bị tốt để phân tích và lý tưởng cho các dự án trong môi trường khuôn viên hoặc nhiều địa điểm. BIM phù hợp nhất để quản lý dữ liệu liên quan đến chính tòa nhà, GIS có thể áp dụng nhiều hơn cho mọi thứ bên ngoài tòa nhà. Nhiều chuyên gia trong ngành hiện tin rằng không phải BIM so với GIS mà là BIM và GIS sẽ mang lại kết quả hiệu quả cao trong xây dựng kỹ thuật số.
– Nếu các bên liên quan đến dự án cơ sở hạ tầng muốn quản lý cơ sở hạ tầng của các lớp khác nhau, họ phải có khả năng hoạt động trên GIS và BIM như một hệ thống liên tục. Tất cả phụ thuộc vào loại thông tin họ cần.
– Việc áp dụng BIM mang lại rất nhiều lợi ích; một điều quan trọng trong số đó là làm cho thông tin kỹ thuật số trở thành một phần của các sản phẩm phân phối cho từng giai đoạn. Với việc các bên liên quan có thể chia sẻ thông tin giữa họ dễ dàng hơn, họ có thể đưa ra các quyết định phối hợp và sáng suốt hơn ở mỗi giai đoạn.
– Thông tin địa lý là một thành phần quan trọng của toàn bộ quá trình ra quyết định trong xây dựng và không gì khác ngoài GIS có thể cho phép mọi người liên quan nhận thức về mặt không gian một cách hiệu quả nhất. Sử dụng GIS cho phép mọi người từ các phân đoạn khác nhau của vòng đời xây dựng chia sẻ bức tranh chung về dự án, được cung cấp bởi các bản đồ do GIS tạo ra. GIS nhất thiết phải trở thành công cụ trực quan hóa phổ biến trong các khu vực phát triển.
– Tích hợp BIM và GIS với thông tin thời gian, cho phép những người tham gia dự án hiểu rõ hơn về tác động của các quyết định trước, trong và sau khi xây dựng dự án.
II. GIS trong BIM
– Trong thế giới GIS, thuật ngữ “GeoDesign” được sử dụng để chỉ một quy trình lập kế hoạch dựa trên kịch bản áp dụng việc ra quyết định cho các vấn đề không gian trong bối cảnh các đặc điểm của địa phương và khu vực. GIS được sử dụng rộng rãi để tích hợp, hình dung và phân tích thông tin về các tài sản trong thế giới thực, chẳng hạn như các tòa nhà và cơ sở hạ tầng giao thông, với bối cảnh xung quanh có thể bao gồm thông tin về môi trường, nhân khẩu học, cấu trúc và khoa học. Các bản đồ tích hợp GIS và thông tin kỹ thuật được sử dụng để truyền đạt các kế hoạch và trạng thái thường xuyên trong giai đoạn đầu của dự án và trong quá trình cập nhật dự án thường xuyên.
– Cách tiếp cận Web GIS cho phép các bên liên quan đạt được mức độ tích hợp cao hơn, trong đó thông tin từ nhiều nguồn khác nhau có thể được tổng hợp dễ dàng. Loại tích hợp này cung cấp một cách hoàn hảo để tận dụng dữ liệu BIM và tổng hợp nó với các hệ thống kinh doanh khác như quản lý tài sản, quản lý không gian ở quy mô trường hoặc thành phố.
Việc tích hợp BIM và GIS cho phép người dùng mở khóa giá trị trong các bộ dữ liệu đa dạng để cho phép các ứng dụng bao gồm sự tham gia của người dân, phân tích tính bền vững, khả năng phòng ngừa thiên tai và sử dụng quản lý và vận hành nhiều hơn nữa.
– Theo dõi những phát triển đang diễn ra trong lĩnh vực BIM, đặc biệt là xung quanh mô hình 3D, các khả năng của GIS cũng cần phải trưởng thành để thích ứng và xử lý tốt hơn nội dung, hình ảnh và phân tích BIM 3D. Những cải tiến này sẽ giúp các nền tảng GIS giải quyết đầy đủ hơn các nhu cầu chính của các bên liên quan trong các dự án xây dựng, những người muốn nhận ra nhiều giá trị hơn từ dữ liệu mà họ đã đầu tư để quản lý tốt hơn toàn bộ vòng đời của các dự án và tài sản của họ.
Thế giới xây dựng từ trước đến nay chỉ giới hạn trong CAD và không quan tâm đến cơ sở hạ tầng tham chiếu địa lý. Tuy nhiên, kịch bản đang thay đổi vì GIS có thể tạo ra các mô hình dữ liệu hỗ trợ cả nhu cầu hình học và phân cấp có thể giải quyết cơ sở hạ tầng bên trong và bên ngoài. Khách hàng đang yêu cầu rằng thiết kế hoàn thiện cuối cùng phải được chuyển giao bằng kỹ thuật số và tham chiếu địa lý vì điều này tạo điều kiện cho việc bảo trì lâu dài các trang web. Trước khi thiết kế công trình được tạo ra, GIS có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm và tích hợp dữ liệu trong suốt quá trình.
III. TÍCH HỢP GIS VÀ BIM SẼ TRÔNG NHƯ THẾ NÀO
– Sử dụng GIS, bạn có thể xây dựng mô hình dữ liệu bao gồm các lớp địa lý (chẳng hạn như đất, địa chất và thảm thực vật), các lớp được xây dựng (chẳng hạn như sử dụng đất, tòa nhà, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng) và các lớp xã hội (chẳng hạn như dữ liệu xã hội và mã yêu cầu). Liên kết BIM và GIS sẽ cho phép các nhà thiết kế thiết kế theo ngữ cảnh của thông tin địa lý của trang web. Ví dụ: nếu một địa điểm yêu cầu khai quật, các nhà thiết kế có thể phát triển mô hình xung quanh dữ liệu địa hình của địa điểm đó.
– Càng ngày, dữ liệu GIS sẽ trở thành một dịch vụ trong quy trình làm việc của nhà thiết kế hiện có. Các nhà thiết kế sẽ có thể đăng ký hoặc truy cập các lớp thông tin GIS trong phần mềm như Revit của Autodesk. Điều này bao gồm dữ liệu không gian hóa thời gian thực từ Internet.
IV. BIM VÀ GIS TRONG TRONG TƯƠNG LAI
– Nếu công nghệ BIM là cách mạng hóa các dự án xây dựng bằng cách cho phép các bên liên quan của dự án làm việc với một mô hình được chia sẻ, thì CIM (City Information Modeling) có quyền cách mạng hóa quy hoạch đô thị, quản trị và cơ sở hạ tầng, cũng như trao quyền cho các nhà thiết kế và xây dựng để xây dựng tốt hơn cho bối cảnh địa lý và xã hội cụ thể của họ .
– Nhận thấy mỗi dự án xây dựng là một phần của bối cảnh đô thị lớn hơn và do đó sự kết hợp của BIM và GIS sẽ tạo điều kiện cho phép CIM có khả năng tổng hợp mạnh mẽ các thông tin trong quản lý quy hoạch đô thị.
– Tóm lại việc kết hợp giữa BIM và GIS đem lại hiệu quả vượt trội và tích cực cho quá trình quy hoạch đô thị thông minh trong tương lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *