Category Archives: Đào tạo ngắn hạn

Thông báo chiêu sinh

      THÔNG BÁO Về việc mở các lớp Đào tạo ArcGIS Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý DITAGIS – Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM mở lớp Đào tạo khóa học ArcGIS tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 1. […]

Giới thiệu môn học ArcGIS căn bản

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC “ARCGIS CƠ BẢN” A.  Giới thiệu chương trình Cung cấp cho học viên các kiến thức chung hệ thống thông tin địa lý (GIS); khái niệm cơ bản của phần mềm ArcGIS Desktop, cách sử dụng ArcGIS Desktop để số hóa, truy vấn dữ liệu, kiểm […]

Chương trình Đào Tạo Ngắn Hạn

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đào tạo về GIS cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS). Hiện nay, Trung tâm DITAGIS đang đẩy mạnh việc đào tạo các lớp ngắn hạn về GIS. Các lớp chuyên […]

Giới thiệu môn học ArcGIS nâng cao

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC “ARCGIS NÂNG CAO”  A. GIỚI THIỆU MÔN HỌC Giới thiệu, hướng dẫn phương pháp xây dựng Geodatabase. Học viên sẽ cài đặt Geodatabase theo mô hình cá nhân và đa người dùng. Ngoài ra, học viên còn tiếp cận phân tích mạng, phân tích 3D, nội suy […]