Category Archives: Thông báo- kế hoạch

Thông báo chiêu sinh

      THÔNG BÁO Về việc mở các lớp Đào tạo ArcGIS Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý DITAGIS – Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM mở lớp Đào tạo khóa học ArcGIS tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 1. […]