Category Archives: Công trình đã công bố

ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Ngày nay GIS càng ngày càng phát triển, càng ngày càng nhiều người dùng đến GIS Thông minh luôn là thước đo trong tất cả các hình thái xã hội, Xã hội ngày nay đã mở ra những định nghĩa hoàn toàn khác, sự khác biệt lớn giữa những gì đang diễn ra và những […]

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Trong những năm vừa qua, Quy hoạch xây dựng (QHXD) đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam, với những chỉ số thống kê về kinh […]