Category Archives: Công trình đã công bố

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Trong những năm vừa qua, Quy hoạch xây dựng (QHXD) đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam, với những chỉ số thống kê về kinh […]