Giới thiệu môn học ArcGIS căn bản

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

“ARCGIS CƠ BẢN”

A.  Giới thiệu chương trình

Cung cấp cho học viên các kiến thức chung hệ thống thông tin địa lý (GIS); khái niệm cơ bản của phần mềm ArcGIS Desktop, cách sử dụng ArcGIS Desktop để số hóa, truy vấn dữ liệu, kiểm tra và phân tích dữ liệu.

B.  Thời gian và kinh phí:

 • Thời gian giảng dạy: 2 ngày.

C.  Đề cương chi tiết môn học

Chương 1: Giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 1. Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 2. Tiến trình hình thành và phát triển ứng dụng
 3. Giới thiệu mô hình hệ thống GIS
 4. Lợi ích của
 5. Một số bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng GIS tại Việt

Chương 2: Một số khái niệm về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 1. Một số chức năng của GIS: thu thập, lưu trữ, truy vấn, phân tích, hiển thị và xuất dữ liệu.
 2. Mô hình và cấu trúc dữ liệu địa lý
 3. Vấn đề hệ tọa độ, phép chiếu và tỉ lệ bản đồ trong GIS

Chương 3: Làm quen các chức năng cơ bản của ArcGIS Desktop

 1. Thao tác với dữ liệu trong ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox)
 2. Phân biệt một số định dạng dữ liệu (GeoCAD, Excel,GPS, Mapinfo, Lidar)
 3. Khám phá dữ liệu không gian: Raster,
 4. Khám phá dữ liệu thuộc tính (bảng) trong ArcGIS
 5. Phương thức kết nối dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian trong bưu chính lưới điện.

Chương 4: Truy vấn dữ liệu

 1. Các công cụ truy vấn trực tiếp trong ArcGIS: Map tips, Identify, Find, Measure, Hyperlink, Zoom to Selected.
 2. Truy vấn theo không gian: Quan hệ không gian và truy vấn gián tiếp trên dữ liệu không gian.
 3. Truy vấn theo thuộc tính: Xây dựng biểu thức truy vấn và truy vấn gián tiếp trên dữ liệu thuộc tính.
 4. Các bài toán tính toán, tổng kết, thống kê dữ liệu.

Chương 5: Xây dựng các luật trong Geodatabase

 1. Giới thiệu về Topology
  • Khái niệm
  • Công cụ Topology
 2. Thư viện luật trong Topology
 3. Ứng dụng của luật Topology
 4. Bài toán ứng dụng

Chương 6: Số hóa, chuyển đổi và cập nhật dữ liệu GIS

 1. Mô hình cơ sở dữ liệu địa lý (Geodatabase)
 2. Số hóa dữ liệu từ CAD, Google Earth
  • Các công cụ hỗ trợ số hóa
  • Các thuật toán và toán tử
 3. Số hóa, chuyển đổi dữ liệu không gian
 4. Số hóa, chuyển đổi dữ liệu thuộc tính
 5. Kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu

Chương 7: Bài toán phân tích không gian trong quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật

 1. Giới thiệu phân tích không
 2. Một số phép toán phân tích một lớp, nhiều lớp
 3. Giới thiệu một số phép toán phân tích không gian trên
 4. Xây dựng kế hoạch phân tích không gian trong thiết kế viễn thông.
 5. Thiết lập mô hình phân tích hệ thống viễn thông từ kế hoạch phân tích không
 6. Phân tích không gian với
 7. Các bài toán ứng dụng phân tích không gian

Chương 8: Thiết kế bản đồ

 1. Định nghĩa bản đồ
  • Bản đồ tham chiếu nền
  • Bản đồ chuyên đề
 2. Nguyên tắc hiển thị
 • Tỉ lệ
 • Màu sắc
 • Ký hiệu: Loại, kích thước, hướng,…
 1. Phương pháp hiển thị.
 2. Thư viện ký hiệu hóa trong ArcGIS
 3. Cách thức hiển thị dữ liệu.
 4. Giới thiệu về các thành phần của bản đồ trong
 5. Thao tác với với các thành phần của bản đồ trong cửa sổ trang in (Layout View)
 6. In ấn và xuất trang in sang các định dạng phổ biến (file ảnh, file *.pdf).

D.  Tài liệu tham khảo

 • Tài liệu GIS và giáo trình giảng dạy do Trường Đại học Bách Khoa TPHCM cung cấp.

E.  Phương pháp đánh giá

 • Bài tập thực hành theo từng chương
 • Bài tập tổng hợp cuối khoá
 • Cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *