Giới thiệu môn học ArcGIS nâng cao

GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

ARCGIS NÂNG CAO”

  •  A. GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Giới thiệu, hướng dẫn phương pháp xây dựng Geodatabase. Học viên sẽ cài đặt Geodatabase theo mô hình cá nhân và đa người dùng. Ngoài ra, học viên còn tiếp cận phân tích mạng, phân tích 3D, nội suy không gian ứng dụng trong thực tiễn quản lý của đơn vị.

  • B. PHÂN PHỐI THỜI GIAN

Thời gian giảng dạy: 10 buổi

  • C. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Chương I: Mô hình cơ sở dữ liệu địa lý Geodatabase

1. Giới thiệu cấu trúc của Geodatabase

2. Định nghĩa luật và các hành vi

3. Domain, Kiểu con (subtypes) và tạo kiểu con.

4. Các luật trong Geodatabase.

5. Luật kết nối cạnh – cạnh, luật kết nối cạnh – nút.

6. Quy trình xây dựng Geodatabase

Chương II: Xây dựng Geodatabase

1. Phân biệt Personal Geodatabase và Multiuser Geodatabase

2. Giới thiệu Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

3. Cài đặt Personal Geodatabase

4. Cài đặt Multiuser Geodatabase

Chương III: Mạng hình học (Geometric networks)

1. Giới thiệu mạng hình học

2. Các loại mạng hình học

3. Cơ sở dữ liệu mạng hình học

4. Lưu trữ mạng hình học

5. Thành phần dữ liệu mạng hình học: cạnh, mối nối, liên kết, trọng số

6. Thiết kế mạng hình học

7. Tạo mạng hình học

8. Nguồn và tải tiêu thụ

9. Trọng số của mạng.

10. Các loại trọng số và cách thay đổi trọng số.

Chương IV: Phân tích mạng trên ArcGIS

1. Phân tích lưu đồ dòng công việc của công cụ phân tích Utility_Network

2. Công cụ phân tích Utility_Network

3. Phân tích dò tìm trong mạng.

4. Phân tích liên thông trong mạng.

5. Phân tích mạch vòng trong mạng.

6. Phân tích tìm nguồn từ một vị trí trong mạng.

7. Phân tích tìm tải từ một vị trí trong mạng.

8. Tối ưu tìm kiếm trong mạng.

9. Sử dụng trọng số và lọc theo trọng số của mạng.

Chương V: Phân tích không gian trong ArcGIS

1. Cấu trúc dữ liệu bề mặt

2. Nội suy không gian

3. Tính toán sai số nội suy

4. Phân tích tính toán Grid

5. Tính toán thông số bề mặt địa hình bằng phần mềm ArcGIS

Chương VI: Giới thiệu GIS 3D

1. Giới thiệu một số ứng dụng phân tích 3D.

2. Định vị con trỏ và một số hiệu ứng con trỏ chuột trên môi trường 3D

3. Giới thiệu ArcScene: Định vị màn hình, pan, zoom, tạo cảnh động, cài đặt vị trí quan sát 3D, tạo cửa sổ mới cho dữ liệu 3D, đo khoảng cánh trong môi trường 3D.

4. Giới thiệu ArcGlobe: Giám sát, xoay địa cầu; Chuyển đổi các dạng dữ liệu bề mặt trái đất; Các công cụ bay (fly) để khám phá không gian, tìm kiếm vị trí trên địa cầu; tạo cảnh động.

Chương VII: Thao tác với dữ liệu GIS 3D

1. Khai thác dữ liệu DEM, Raster, Building trong môi trường 3D

2. Giá trị thuộc tính Z

3. Cấu trúc raster trong GIS 3D

4. Cấu trúc TIN trong GIS 3D

5. Ký hiệu hóa bề mặt địa hình từ dữ liệu độ cao

6. Ký hiệu hóa các đối tượng không gian 3D

7. Hiển trị các đối tượng không gian theo dạng khối

8. Hiển thị đối tượng trên cao so với bề mặt địa hình

9. Hiển thị những đối tượng dưới bề mặt trái đất

10. Hiển thị ảnh vệ tinh trên bề mặt trái đất

Chương VIII: Phân tích dữ liệu sử dụng công cụ 3D

1. Các công cụ phân tích 3D trên dữ liệu Raster và TIN

2. Tính toán mô hình số địa hình

3. Tính toán độ dốc địa hình

4. Tính toán hướng dòng chảy địa hình

5. Tính toán mặt cắt địa hình.

6. Xác định diện tích xấp xỉ trong 3D

  • D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu GIS và giáo trình giảng dạy ArcGIS nâng cao do Trung tâm Công Nghệ Thông tin Địa lý cung cấp

  • E. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Bài tập thực hành

2. Bài tập cuối khoá

3. Cấp chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *