HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

                       ĐVT: VNĐ

Chi phí thuê dịch vụ

STT

Nội dung kinh phí ĐVT Số lượng Đơn giá/Tháng

Thành tiền

1

Phần mềm Quản lý báo cáo tài chính

Tháng

12 52.300.000

627.600.000

2

Chi phí thuê máy ảo

Tháng

12 11.070.833

132.850.000

Cộng

     

760.450.000

Thuế VAT (10%)

     

76.045.000

TỔNG CỘNG (1 năm)      

836.495.000

  ĐVT: VNĐ

Chi phí tập huấn

STT

Nội dung kinh phí ĐVT Số lượng Đơn giá/Lớp

Thành tiền

1

Tập huấn sử dụng cho lớp: cấp Sở, Ban, ngành, huyện và các đơn vị VT liên quan

– 02 giảng viên: 1 chính, 1 phụ

– Có trang bị máy tính và tài liệu HDSD

Lớp

1 13.000.000

13.000.000

Cộng

13.000.000

Thuế VAT (10%)

  1.300.000

TỔNG CỘNG

14.300.000

 

Các tính năng nổi bật:

 • Quản lý phân nhóm báo cáo theo từng lĩnh vực.
 • Định nghĩa mẫu báo cáo động, tùy biến theo nhu cầu người sử dụng.
 • Thiết lập quy trình gửi, nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên cấp trên một cách dễ dàng.
 • Linh động trong việc định nghĩa tần suất gửi, nhận báo cáo.
 • Tự động nhắc lịch báo cáo khi đến hạn gửi báo cáo
 • Thống kê chi tiết các đơn vị cấp dưới: đơn vị đã gửi, đơn vị chưa gửi, đơn vị gửi trễ hạn.
 • Tích hợp ký số văn bản: Chữ ký số ban cơ yếu, chữ ký số công cộng
 • Chức năng phê duyệt từ chối báo cáo.
 • Thông báo tức thời khi có đơn vị: gửi, phê duyệt, từ chối báo cáo.

Đối tượng sử dụng:

 • Các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài của chính phủ.
 • UBND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.
 • Các đơn vị dự toán cấp I, II, III
 • Sở, Ban, Ngành chủ quản và các đơn vị trực thuộc.
 • Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, công ty cổ phần có vốn nhà nước.
 • Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan.

Chi tiết tính năng phần mềm vui lòng liên hệ: 028 – 38 64 27 68.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *