Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý – DITAGIS đã bảo vệ thành công đề tài: “Xây dựng Phần mềm và Cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường biển tỉnh Ninh Thuận”

Ngày 18/06/2022, đơn vị Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý – DITAGIS đã bảo vệ thành công đề tài: “Xây dựng Phần mềm và Cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường biển tỉnh Ninh Thuận”. Đề tài hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý, quy hoạch tài nguyên kinh tế biển Ninh Thuận, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *