ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Trong những năm vừa qua, Quy hoạch xây dựng (QHXD) đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam, với những chỉ số thống kê về kinh tế – xã hội tăng liên tục tại các khu đô thị lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực từ những chiến lược, quy hoạch xây dựng mang lại, công tác quản lý và dữ liệu còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, đặc biệt trong việc lưu trữ, cung cấp, chia sẽ thông tin quy hoạch. Nhận thấy được thực trạng trên, đề tài “Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” đã được thực hiện và đạt được những kết quả nhất định trong vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và tin học công tác quản lý QHXD dựa trên nền tảng công nghệ GIS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *